доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

За нас

Фирма ИНРА 22 ЕООД e основана през 2007 година в Пловдив. Нашата дейност е свързана с доставка на  изделия за промишлеността.

Ние предлагаме процеси, препарати и апаратура на фирма Poligrat GmbH, Германия, която повече от 60 години e водеща в разработката и приложението на специално третиране по  химически и електрохимически път за  усъвършенстването  на метални повърхнини за:

       •    декоративни цели (блестящи, гладки, цветни)
       •    повърхнини без чепаци, остри ръбове и полепнали микрочастици
       •    оптимизиране на техническите и функционални характеристики, като: гладкост,
            корозионна устойчивост, чистота, леснота при почистване, деконтаминация,  
            биосъвместимост, инертност, триене, износване, якост на умора, спояемост и
            заваряемост, нанасяне на покрития,  отражаемост и електрични качества

Методите за обработка на  фирма Poligrat GmbH, Германия  дават на повърхнините неповторими  характеристики и най-високо качество.

Към нашата програма са включени и:

       •   топлоизолационни изделия – стъклени и керамични
       •   уплътнителни материали и набивки
       •   изолационни миканитови изделия
       •   абразивоустойчиви маркучи и тръбопроводи
       •   препарати за измиване

В приложените каталожни материали ще намерите основни характеристики и приложение.

Подробна информация може да получите при поискване.