доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Пасивиране

Монтажна скоба от неръждаема стомана пасивирана с препарата Polinox ProtectМонтажна скоба от неръждаема стомана пасивирана с препарата Polinox Protect

Неръждаемата стомана е смесен материал, състояща се от метална основа и неметалическа повърхност - пасивиран слой, състоящ се главно от хромов оксид.
Пасивираният слой се формира от реакция на хрома в неръждаемата стомана с околния  кислород. В този случай непрекъснат пасивиран слой покрива цялата повърхност изцяло и плътно. Той защитава неръждаемата стомана, която без него не е корозоустойчива.
Пасивирането е химически процес, който оформя и оптимизира пасивирания слой без да се атакува основния материал.
 Основните процеси са два:

   •  POLINOX Passiv – съдържа силни оксидиращи агенти и резултатът е бързо и напълно оформяне
      на пасивиран слой
   •  POLINOX Protect и Protect TC са патентовани процеси за оптимизиране на пасивирания слой в
      неговата структура и състав. Поради това значително се повишава корозионната устойчивост или
      възстановяването в рамките на реновиращите процеси.

Приложение

Препаратът POLINOX Passiv съдържа азотна киселина с добавки за повишаване на ефекта.
С него се постига бързо формиране на пасивирания слой след ецване или механична обработка на повърхнините. Времетраенето на процеса е приблизително 30 минути при стайна температура.

Препаратът POLINOX Passiv се доставя като течност за потапяне, намазване или изпомпване и като гел за пръскане с добри залепящи свойства (POLINOX FL Passiv) за третиране на големи повърхнини.

Препаратът POLINOX Protect дава на неръждаемата стомана изключителна корозионна устойчивост, която не може да се достигне чрез други процеси. Финишната обработка остава незасегната. Препаратът може да се използва върху нови повърхнини, при ремонт или за реновиране на кородирали зони. Заваръчни шевове и люспи трябва да бъдат ецвани преди третиране с POLINOX Protect.

Препаратът POLINOX Protect TC е комбинация от химическо третиране с последващо кратко термично третиране при температура 140°C - 250°C.  Този процес води до значително подсилване на пасивирания слой в дълбочина и структурно. Препаратът е безопасна и биоразградима субстанция. Употребата му не изисква одобрение и регулация. Процесът се извършва за период от около приблизително 4 часа чрез потапяне в баня от препарата POLINOX Protect B или чрез мазане с прапарата POLINOX Protect Cleaner.


Препаратите POLINOX Protect и  POLINOX Protect TC:

   •  могат да се използват за всяка сплав със съдържание на хром по-голямо от 15%
       (по-малко съдържание на хром изисква модификация)
   •  могат да се използват за всички видове финишни обработки
   •  увеличават устойчивостта срещу язвена корозия
   •  удвояват устойчивостта срещу стрес корозията
   •  намаляват образуване на корозия в цепнатини
   •  увеличават устойчивостта на термично обезцветяване до около 150ºС
   •  отстраняват феритни замърсявания
   •  отстраняват ръжда и корозионни продукти
   •  възстановяват корозионната устойчивост на повърхнини, които са били атакувани
   •  не съдържат опасни съставки и не са обект на ограничиния при употреба
   •  могат да се използват директно при обезцветяване от заваряване и в много случаи могат  
      да  заместят ецването

Приложение

   •  архитектура
   •  превозни средства и плавателни съдове
   •  облицовки
   •  заводи в химическата, фармацевтичната, хранителната индустрии и напитки
   •  плувни басейни
   •  монтажни елементи
   •  медицински технологии