доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Цинк


POLINOX CLEANER ZINK

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГАЛВАНИЗИРАНИ ПОВЪРХНИНИ

Препаратът почиства и пасивира галванизирани стоманени повърхнини.
Повърхнините стават отново металически полирани и напълно корозоустойчиви. Ерозиралите повърхнини просветляват,  а при обработка на стари и нови галванизирани повърхнини, цветът им  успешно се изравнява.
Препаратът елиминира лесно и надеждно органични и неорганични замърсявания (също циментови и бетонови остатъци) и корозионни шупли. Подходящ е за почистване на фигурални листови обшивки, покриви на къщи и индустриални сгради, климатични канали, улични съоръжения, съдове, транспортни съдове, стълбища, парапети, силози, контейнери, мостове и др.

Polinox Cleaner Zink се използва разреден с вода в съотношение 1:5, а когато има силни замърсявания в съотношение 1:1.
Той може да се използва чрез потапяне, пръскане и мазане, а времето на действие е от 3 до 30 минути.
Не оставяйте препаратът да изсъхне върху повърхнината!
След което той се измива с вода под налягане.

Опаковка: туба  5,0 кг

Преимущества

  •  просто и бързо възстановяване на корозионната устойчивост, светла
     и чиста повърхнина
  •  най-добър препарат (тестван)

 
POLINOX CLEANER ZINK