доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Химическо полиране, отстраняване на чепаци и частици, заглаждане

Процесите на фирма POLIGRAT за химическо заглаждане и полиране се използват в много области. С тях се отстраняват чепаци и остри ръбове, заглаждат  и полират метални повърхнини с една операция по надежден и ефективен начин.

Принцип

Химикалите, които се използват отстраняват тънък слой материал от всички вътрешни и външни обмокрени повърхнини на частите, ето защо заглаждането и полирането е на микрониво. В същото време всички частици, люспи, чепаци, замърсявания и структурни повреди, съдържащи се в повърхностния слой се отстраняват. По-висока степен  на отстраняване на материал от върховете и ъглите може да махне частици с размер до 0,5 мм.
Процесите са предимно независими от формата, размерите и структурата на частите. Просто потопете частите в специални съдове и ще осигурите безопасно и ефективно обработване на всички повърхнини. Отстраняването на количеството метал се определя от концентрацията на химикалите, температурата на разтвора и потока върху повърхнините. Чрез контролиране на тези параметри повтаряемостта на процеса може да се гарантира.

Приложение

Химическото заглаждане и полиране се използва със следните приложения:

  •  индивидуални части се потапят в съдове, като се използват кошове или окачна екипировка
  •  тръби и дълги отвори чрез изпомпване на разтвор през тях
  •  малки части, основно като насипни се поставят в барабани, като се внимава те да не се повреждат
      един с друг
  •  телове и ленти чрез непрекъснат процес на потапяне при навиване от една към друга макара или
      потапяне при незавързана връзка
  •  големи съдове посредством пръскане

ПРОЦЕСИ НА POLIGRAT

Фирмата предлага гама от модерни процеси за химическо заглаждане и полиране:

 •  CARBOCHEM    - за обрабатка на въглеродна стомана
 •  TICHEM             - за обрабатка на титан и титанови сплави
 •  CUPROCHEM    - за обработка на мед и медни сплави
 •  ALUCHEM         - за обработка на алуминий и алуминиеви сплави
 •  ZIRCHEM          - за обработка на цирконий и циркониеви сплави
 •  в допълнение към химикалите за химическо заглаждане и полиране фирмата предлага  специална
     апаратура за процесите, включително и безопасни технологии, които са специално адаптирани към
     частите и изискванията на клиента

Химически полирано хидравлично бутало

Химически полирано хидравлично бутало