доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Химическа обработка на метални повърхнини

Оптимизираните повърхнини подобряват функциите и продължителността на употреба на изделията, увеличават надеждността и намаляват разходите по поддръжка. Те също повишават и качеството на продуктите. Процесите на фирма Poligrat  постигат с една операция комбинация от няколко функционални качества. Качеството на повърхнините обуславя действието и дълготрайността на металните части. Изборът на технология за обработка на повърхнините е решаващ фактор от съотношението на качество-цена-полза.
Препарати Процеси Mашини Продуктова информация PDF