доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Термохимическо уякчаване


POLINOX PROTECT TC

ТЕРМОХИМИЧЕСКО УЯКЧАВАНЕ НА ПАСИВИРАНИЯ СЛОЙ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Процедурата Polinox Protect TC е термохимична и се прилага върху неръждаеми стомани за получаване на корозионна устойчивост от най-висока степен. Тя се извършва на две стъпки. Първо се почиства пасивираният слой с препарата Polinox B Protect посредством потапяне и след това се извършва термично третиране с препарата Polinox Protect TC.
Ефектът е извличане (почистване) на железни замърсявания в дълбочина от пасивирания слой. Съотношението на съдържанието на Сr/Fe се променя до 8:1. Процесът не въздейства върху финишната обработка. Повърхнината се стабилизира до 240°С по отношение на оцветяването, т.е. до тази температура не се променя цвета.
Всички видове неръждаеми стомани могат да се обработват с този процес, дори феритните Cr-стомани (>15% Cr).
Препаратът Polinox Protect TC се доставя като два компонента, които се смесват с вода преди употреба. Той се нанася посредством потапяне, бавно струене (обливане) или изпомпване в тръбопроводи.
Оптимални резултати се получават при температура от 60ºС до 80ºС и време на въздействие до 3 часа. Повърхнините след това трябва да се измият с дейонизирана вода.
След измиване компонентите се темперират при температура 140-200°С (в зависимост от вида на материала) на въздух.
Препаратът Polinox Protect TC е безопасен за работа и е биоразградим. Процесът трябва да се извършва при температура над  50°С във вана за потапяне.

Опаковка:  Polinox B Protect, концентрат - варел 150,0 л
                  Polinox B Protect K1, твърд - варел 30,0 кг
                  Polinox B Protect K2, течност - бутилка 3,5 кг

Преимущества

  •  осигурява най-висока степен на корозоустойчивост
  •  не променя цвета на неръждаемата стомана
  •  не влияе на финишните обработки
  •  биоразградим
 
POLINOX PROTECT TC    

POLINOX B PROTECT

УЯКЧАВАНЕ НА ПАСИВИРАНИЯ СЛОЙ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Антикорозионните характеристики на свободна от ръжда неръждаема стомана драстично се увеличват с употребата на препарата Polinox B Protect. Естественият пасивиран слой се почиства и уякчава посредством действащи в дълбочина специфични вещества. Освен това основно предназначение, препаратът може да се употребява за отстраняване на ръжда без въздействие върху основния метал. Нещо повече, дори и в зоните около заваръчния шев корозионната устойчивост на повърхнините се увеличава до такава степен, че ецване често не е необходимо.
Действието на препарата Polinox B Protect е на база на дълбоко почистване (извличане на желязо) от пасивирания слой. Финишна обработка матова или блестяща остава непроменена. Повърхнините също стават термично стабилизирани, т.е до 240°С не се забелязва промяна в цвета.  Препаратът Polinox B Protect може да се прилага при всички видове неръждаема стомана, дори при феритни хромови стомани (>15% Cr).
Повърхнините третирани с препарата са одобрени за директен контакт с хранителни продукти (ISEGA).

Polinox  B Protect се доставя като готов за употреба разтвор. Той се употребява посредством потапяне, струене, намазване с ролка, кърпа или изпомпване в тръбопроводи. Времето за третиране зависи от състоянието на повърхнината, като оптимални резултати се постигат след 3 часа действие. По-продължително третиране не подобрява резултата, но няма да повреди повърхнината.
След третиране повърхнината трябва да се измие внимателно с чиста вода или ако е необходимо с дейонизирана.

Опаковка: туба 10,0 кг

Преимущества

  •  увеличава корозионната устойчивост значително
  •  почистване на пасивирания слой в дълбочина
  •  увеличава корозионната устойчивост на заваръчните шевове
     без традиционно  ецване
  •  безопасен и биоразградим препарат
  •  сертифициран за хранителната индустрия
POLINOX B PROTECT