доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Сервиз


POLIGRAT SERVICE-KIT

СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ

Този сервизен комплект на  фирма Poligrat e предназначен за ремонт, почистване и поддръжка на повърхнини от неръждаема стомана, за осигуряване на специалните изисквания при обслужване на апаратура предназначена за хранителната индустрия.

Комплектът съдържа:  

Polinox P Rapid - паста за ецване(почистване) на заваръчни шевове при ремонт или сглобяване.
Polinox  FL Passiv – паста за пасивиране и бързо формиране на пасивиран слой след ецване на заваръчните шевове.
Polinox Cleaner CS – нетоксичен препарат за почистване и повишаване на корозионната устойчивост на повърхнини, които са били замърсени и кородирали от ферити.
Polinox Protect Cleaner – препарат за най-добра защита против повторно замърсяване чрез корозия.
Препаратът Protect Cleaner не отстранява корозия от повърхнините, но спира надеждно язвената корозия причинена от хлориди. Защитният ефект се повишава с уякчаване на пасивирания слой(дълбоко почистване и намаляване на феритите). Всяко приложение на препарата уякчава пасивирания слой, ето защо Protect Cleaner е идеален за превантивен контрол. Препаратът Protect Cleaner е сертифициран за употреба в хранителната индустрия.
POLIGRAT SERVICE-KIT Съдържание на сервизния комплект: 1 кг - Polinox P Rapid 1 кг - Polinox FL Passiv 3 л - Cleaner CS 3 л - Protect Cleaner 5 броя – почистващи кърпи 2 броя - абразивни подложки 2 броя - четки Комплектът е в опаковка отговаряща на стандартите за такива препарати.