доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Процеси за ядрения инженеринг

Фирма Poligrat GmbH може да предостави различни обработки и процеси за употреба в ядрената индустрия. Освен извършване на услуги се доставят препарати и апаратура за следните процеси:

• електрополиране на метални повърхнини за минимизиране на замърсяванията и отделяне на корозионните
  продукти за последващи операции, както и за улесняване на деконтаминацията, като резултат от 
  оптимизирана почистваемост на повърхнините. Процесите могат да се извършат на място при клиента или 
  във фирма Poligrat. Следните материали могат да бъдат обработвани: неръждаема стомана, никелови и 
  кобалтови сплави, алуминиеви и циркониеви сплави

• ецване и пасивиране на неръждаеми стомани и никелови сплави в съответстие със спецификации
   за ядрената индустрия

• електролитно деконтаминиране на метални повърхнини чрез отстраняване на замърсени повърхностни
   слоеве на неръждаеми и въглеродни стомани, алуминиеви и кобалтови сплави

• химическо деконтаминиране на неръждаеми и въглеродни стомани чрез отстраняване на замърсени
   оксидни и корозионни люспи без да се атакува основния метал (процес POLISOLID)

• подговка и обработка с химикали на детайли в насипно състояние и възможно по-малък обем
  (процеси POLISOLID, POLINOX Sinox)