доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Почистване, реновиране и консервация


POLINOX CLEANER CS

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Препаратът Polinox Cleaner CS е киселинна течност с интензивен почистващ ефект. С него се почистват и обезмасляват аустенитни, феритни  и мартензитни неръждаеми стомани, никел и никелови сплави, алуминий и алуминиеви сплави, титан и титанови сплави при определени условия на професионално ниво с една операция. Препаратът отстранява ръждиви язви, леки оксидни корици, силно кородирали места.
Основно се употребява за реновиране на кородирали повърхнини.
Препаратът Polinox Cleaner CS прави повърхнините металически светли и чисти от омаслявания. Варовикови и водни петна се елиминират ефективно. Той се използва също и за почистване на остатъци от тест-химикали за цветна пенетрация.
Препаратът Polinox Cleaner CS се доставя готов за употреба и не са разрежда. Той се нанася посредством мазане с четка, ролка, кърпа или пръскане. Температурата на приложение е от +5 до +30°С. Времето на действие е между 15 и 45 минути. След това се измива грижливо с вода, за предпочитане под налягане.

Опаковка: туба 5,0 кг  
   
Преимущества

  •  интензивно премахване на ръждата
  •  отстранява дори силни корозии
  •  не атакува повърхнините
  •  отстранява остатъци от тест флуиди (бял, червен)
POLINOX CLEANER CS    

POLINOX CLEANER C

ПРЕПАРАТ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РЪЖДА НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Препаратът Polinox Cleaner С е киселинна течност, която се използва за обезмасляване, почистване и премахване на ръжда от повърхнините на неръждаеми стомани с една операция. Той дава на повърхнината блясък, премахва петната и е подходящ за крайно почистване след сглобяване и за поддръжка на вече работили съоръжения. Особено е подходящ за отстраняване на варовикови и водни петна.
Като допълнение Polinox Cleaner С препаратът реновира пасивирания слой и увеличава корозионната устойчивост. Подходящ е също и за третиране на алуминиеви повърхнини. Препаратът Polinox Cleaner С не съдържа азотна и флуороводородна киселини и хлориди. Употребата му не е свързана с някакви ограничения. Той не атакува повърхнината, върху която се нанася и може да се използва периодично без да влияе на качеството ú.

Препаратът Polinox  Cleaner С се доставя като течност готова за употреба. Може да се нанася с четка, ролка, тъкан или да се пръска с помпа. Нанася се само върху сухи повърхнини. Температурата, при която могат да се третират повърхнините е между +5 и +30°С.  Времето за третиране е от 15 до 45 минути, след което трябва да се измие обилно с вода, като се предпочита да бъде със струя под налягане.
Срокът на годност е неограничен.

Опаковка: туба 30,0 кг         
 
Преимущества

  •  препарат против ръжда, за почистване, обезмасляване и блясък на
     повърхнините, възстановява корозионната устойчивост
  •  разтваря дори най-упорити накипи и варовикови натрупвания
   
 
POLINOX CLEANER C    

POLINOX PROTECT CLEANER

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С ДОПЪЛНИТЕЛНА КОРОЗИОННА ЗАЩИТА

Препаратът Protect Cleaner почиства ефикасно замърсени, калцирани, обезцветени, неугледни повърхнини на неръждаеми стомани. Повърхностна ръжда, повреди от разяждане или обезцветяване се отстраняват. Корозионната устойчивост се увеличава. Ефектът на препарата Protect Cleaner се базира на изтегляне в дълбочина на железните включвания от естествения повърхностен пасивиран слой.  Обезцветяването се намалява и по такъв начин се възвръща чистият металически вид на повърхнината. Защитният пасивиран слой се подсилва чрез регулярно приложение на препарата. Всички неръждаеми стомани, също феритни, хромови (>15% Cr) могат да се третират с него. Обработените с препарата  Protect Cleaner повърхнини са сертифицирани за  употреба  при директен контакт с хранителни продукти (ISEGA). Препаратът е изследван и одобрен от  Säurefliesner институт и е в немската листа RE  за употреба в къпални.
Препаратът Protect Cleaner се нанася посредством пръскане или намазване с четка. Повърхнината трябва да се държи влажна.    
Времето за третиране зависи от състоянието на повърхнината. Упорити замърсявания се отстраняват чрез неколкократно избърсване с почистващ флис, за подпомагане на процеса. Оптимални резултати се получават след около 3 часа действие на препарата. След  това повърхнината трябва да се измие внимателно с вода. Използването на дестилирана вода избягва образуване на водни и варовикови  петна.
Препаратът Protect Cleaner е безопасен при  работа и биоразградим.
 
Опаковка: туба  5,0 кг ( 4,0 л )
 
Преимущества

  •  препарат за почистване и защита
  •  не атакува другите материали
  •  възстановява оригиналната финишна обработка             
  •  безопасен за работа и околната среда 
  •  биоразградим
  •  одобрен за работа в хранителната  индустрия
 
POLINOX PROTECT CLEANER    

POLINOX CLEANER EST

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Повърхнините на неръждаемите стомани трябва да се почистват периодично, за да се запази тяхната корозионна устойчивост и външен  вид.
Препаратът Polinox Cleaner EST почиства аустенитни и феритни неръждаеми стомани бързо и икономично от органични и неорганични замърсявания, ръжда и обезцветяване. Варовикови петна и люспи от варене ефективно се отстраняват. Почистените повърхнини са металически чисти и блестящи. Освен това препаратът реновира пасивирания слой и повърхнините придобиват по-голяма корозионна устойчивост.
Препаратът Polinox Cleaner EST е подходящ за почистване на апаратура и съдове в химическата индустрия, винарски изби, мандри, както и машини за производство на храни. Освен това той може да се използва за почистване след инсталиране и периодична поддръжка на перила и декоративни повърхнини на сгради  на открито. Почистените повърхнини стават металически светли и чисти, с блясък.
Polinox Cleaner EST не съдържа азотна и флуороводородна киселини и хлориди и към него не се прилагат правилата за работа с опасни вещества. Препаратът не атакува основния метал и може да се нанася многократно.

Препаратът Polinox Cleaner EST е течност и се  доставя готова за употреба.
Нанася се посредством четка, ролка, кърпа или пръскане. Температурата, при която се извършва почистването трябва да бъде от +5 до +30°С. Времето на действие е от 5 до 30 минути.
След това се измива с вода, за предпочитане под налягане.

Опаковка: туба  5,0 кг     
   
Преимущества

 • сигурно отстраняване на ръжда
 • използване посредством пръскане, ниска пенливост
 • почиства кафяви петна след ецване
POLINOX CLEANER EST    

POLINOX CLEANER UNIVERSAL S

УНИВЕРСАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ - КИСЕЛИНЕН

Препаратът Polinox Cleaner Universal S е предназначен за почистване на стъкла, каменни плочи, цимент, неръждаема стомана, емайлирани повърхности, алуминий, теракота, облицовки на плувни басейни и др. Препаратът е киселинен чистител произведен на база на подбрани естери на фосфорната киселина и повърхностно активни вещества. Съответните почистващи съставки на база на фосфорната киселина се характиризират с голям почистващ ефект, силно намалено действие върху почистваните материали и по-добра съвместимост с околната среда.

Препаратът Polinox Cleaner Universal S се доставя като концентрат и в зависимост от степента на замърсяването се разрежда с вода в съотношение от 1:1 до 1:5. Разреденият разтвор се нанася върху повърхнините с четка, кърпа или пръскане с апаратура за ниско налягане.
Времето на действие е от 15 до 30 минути. Температура на приложение от +5 до +30°С. След което се измива обилно с вода.
 
Опаковка: туба  5,0 кг

Преимущества

  •  препарат против силни замърсявания
  •  почиства също алуминий и  елоксирани повърхнини
POLINOX CLEANER UNIVERSAL S    

POLINOX CLEANOX

ПОЧИСТВАЩ И КОНСЕРВИРАЩ ПРЕПАРАТ

Препаратът Polinox Cleanox почиства и консервира едновременно повърхнини от неръждаеми стомани, които преди това са били обработени посредством ецване, шлайфане, бластиране или полиранe.Третирането с този препарат прави повърхнините по-малко податливи към пръстовите отпечатъци и предотвратява появяването им отново. Препаратът Cleanox минимизира необходимостта от почистване и грижа за декоративните повърхнини от неръждаема стомана, особено около дръжките. Той може да се употребява за почистване и консервация на повърхнини от неръждаеми стомани, както и всички други метали.
Препаратът Cleanox e течност и се нанася  неразреден посредством потапяне, пръскане или намазване с тъкан. Органични и мазни вещества напълно се отстраняват. След изсъхване препаратът оставя извънредно тънък предпазен слой, който предотвратява образуване на нови замърсявания. След употреба на препарата повърхнините не трябва да се третират. Измиване или избърсване с кърпа не са необходими.
Препаратът Cleanox е много икономичен при употреба. Един литър от него е достатъчен за почистване на 100 – 150 квадратни метра.

Опаковка: туба 4,0 или  8,0  кг           
                  бутилка  250 мл

  Преимущества

    •  отстранява пръстови отпечатъци
    •  оставя защитен филм
POLINOX CLEANOX    

POLINOX DEWATERING FLUID

ПРЕПАРАТ ЗА КОНСЕРВИРАНЕ ЧРЕЗ ИЗСУШАВАНЕ

Този препарат изсушава водата от метални повърхнини и образува временно защитно покритие. Препаратът  Dewatering Fluid е съставен от течни неутрални дериватни продукти на петрола.  Икономичен и лесен за употреба. Той отстранява водата от метални повърхнини, като я прави на капчици, които се  стичат по повърхнините. Специални добавки и съставки образуват върху повърхнината тънко временно защитно покритие срещу корозия. Това покритие не пречи при монтаж,  запояване, спояване и не трябва да се отстранява преди тези операции.

Препаратът се доставя готов за употреба и не се разрежда. Употребява се при стайна температура. Времето за третиране е от 2 до 5 минути.  Може да се използва чрез потапяне, пръскане  и мазане с четка. При използване на обработка чрез потапяне отстранената вода пада на дъното на съда и трябва да се дренира. Спазвайте указанията за употреба и начина на  съхранение за запалими вещаства! Дръжте далече от запалими и избухливи вещества! Отработените отпадъци съхранявайте в затворени контейнери.

Опаковка: метален варел  44,0 кг

Преимущества

  •  просто и бързо изсушаване
  •  лесна употреба
POLINOX DEWATERING FLUID