доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Почистване

Заваръчен шев, непочистен Заваръчен шев, непочистен

Целта на почистването е да се отстранят нежелани чужди субстанции от повърхността. Исканата степен на чистота определя избора на подходящия почистващ процес. Почистващият спектър се простира от отстраняване на видими замърсители до произвеждане на извънредно чисти функционални повърхнини, например в полупроводниковата индустрия или високи вакуумни технологии. За почистване на неръждаема стомана POLIGRAT осигурява широка гама процеси и технологии.

 
Заваръчен шев, непочистен Заваръчен шев почистен и пасивиран с препарата Polinox Protect Заваръчен шев почистен с препарата Polinox WeldClean
Заваръчен шев, непочистен Заваръчен шев почистен и пасивиран с препарата Polinox Protect Заваръчен шев почистен с препарата Polinox WeldClean