доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Почервеняване

Фармацевтичен съд отвътре, почервенял, нетретиран

След химическо почистване След химическо почистване

В практиката не е необичайно неръждаемата стомана да се боядиса (оцвети). Неръждаеми тръби, които се употребяват основно във фармацевтичната индустрия и биотехниката не могат да избягат от това оцветяване. Върху WFI системите, слоевете червеникаво покритие е видимо в повечето случаи, докато при чистите тръбопроводи за пара се появява груб черен слой, който е здраво залепнал във вътрешната част на тръбите. Тази ситуация често довежда до отделяне на частици в тръбата, някои от които се отнасят от потока върху други части на тръбопровода. Особено в „чистия“ фармацевтичен сектор това означава, че проблемът не може да се реши лесно.
Отстраняване на потъмняването: Бъдете внимателни!
 
Пасивирането на нови системи е важен фактор в превенцията на потъмняването.  Въпреки това то не предлага защита непрекъснато.

Единственият начин за гарантиране на решение е регулярното премахване на потъмняването  и репасивиране на системите.

Проблеми възникващи от потъмняването:

     •  оксидни частици на тежки метали, които могат да замърсят средата
     •  микрокорозионни атаки върху повърхнините на неръждаемите стомани
     •  създаване на среда за размножаване на микроби върху повърхнините
        на неръждаемите стомани/оформяне на биофилм

Отстраняване на почервеняването

Отстраняване на метални оксиди и отлагания без повреждане на повърхнината и с неутрално рН. Не е необходимо да се използват силни киселинни разтвори и неутрализиране на отмитата вода.
Внимателно  почистване  без опасност за околната среда.