доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Повишаване на корозоустойчивостта


POLINOX B PROTECT N

ПРЕПАРАТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОРОЗИОННАТА УСТОЙЧИВОСТ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Препаратът Polinox B Protect N  значително повишава корозионната устойчивост на неръждаемите стомани. Естественият пасивиран слой на неръждаемите стомани се почиства и подсилва благодарение на специални съставки, които действат в дълбочина.
Ръждата се премахва и повредените от корозията зони или обезцветявания се възстановяват. Корозионната устойчивост се повишава.  Ефектът на препарата е благодарение на почистването на пасивирания слой в дълбочина (изтегляне на железните включвания). Употребата на препарата не въздейства върху състоянието на финишната обработка. Цветът на повърхнините се стабилизира, т.е. до 240°С не се забелязва промяна в цвета. Аустенитните и мартензитни неръждаеми стомани напълно се възстановяват с приложението на препарата.
Препаратът Polinox B Protect N се доставя концентриран. Готов за употреба разтвор се получава със смесване с вода и азотна киселина. Приложението става посредством пръскане, изпомпване в тръбопроводи и намазване. Времето за въздействие зависи от състоянието на повърхнината. Оптимални резултати се получават след действие на препарата около 3 часа. По-продължително време не подобрява резултатите. След измиване с вода се препоръчва окончателно измиване с деминерализирана вода.

Опаковка: туба 10,0 кг
   
Преимущества

  •  значително повишава корозионната устойчивост
  •  употреба при околна температура
  •  идеален за употреба със CIP системи
  •  със стерилизиращ ефект
POLINOX B PROTECT N    

POLINOX FL PROTECT

ПРЕПАРАТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОРОЗИОННАТА УСТОЙЧИВОСТ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Препаратът Polinox FL Protect e тиксотропна гел-паста за пръскане на повърхнините на неръждаеми стомани за повишаване на корозионната им устойчивост. Естественият  пасивиран слой се почиства и уякчава в дълбочина от специални активни съставки. Ръждата се отстранява и повредите, корозията или обезцветяването се преобразуват.
Ефектът на препарата Polinox FL Protect е на базата на дълбочинно извличане на  железни  включвания от пасивирания слой. Финишната обработка не се променя, блестящата остава блестяща, матовата матова. Всички неръждаеми стомани, също феритни  (> 15%  Cr) могат да се обработват с препарата.
Третираните с препарата повърхнини са сертифицирани за директен контакт с хранителни продукти (ISEGA).

Препартът Polinox FL Protect е предназначен за употреба при готови конструкции. Те трябва да бъдат чисти от масла и сухи. За по-икономична употреба нанасянето може да се извърши с помпа. Оптимални резултати се получават при действие на препарата за около 3 до 4 часа.
По-продължително време на действие не поврежда повърхнините. Работа при по-високи температури повишава корозионната устойчивост. Не трябва да се оставя препарата да изсъхва.  Почистването става с вода.
Препаратът Polinox FL Protect не е опасен, биоразградим е и работата с него е безопасна,   като се спазват инструкциите за употреба.

Опаковка: туба 30,0 кг

Преимущества  

   •  пълно повишение на корозионната устойчивост
   •  употреба върху вертикални повърхнини
   •  безопасен
   •  биоразградим
   •  сертифициран за хранителната индустрия
POLINOX FL PROTECT