доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Идентификация


POLINOX Mo-Check 304/316

ТЕСТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 304/316

Често неръждаемите стомани с молибден се  използват за смели начинания. Понякога те не са ясно маркирани и се съхраняват заедно с  други стомани. Аналитичното определяне на точния тип неръждаема стомана е невъзможно във всекидневната практика. В повечето случаи е достатъчно да се определи дали стоманата съдържа молибден. Проверката с теста Мо-Сheck 304/316 на неръждаеми стомани е бърза, безопасна и евтина. Тя се използва за идентификация на неръждаеми стомани със съдържание на Мо по-голямо от 0,15 %. Тестът с Мо-Сheck 304/316   се извършва с  поставяне на една капка от него върху  хоризонтална чиста повърхнина. Течността разтваря молибдена и след няколко минути тя получава кафяво оцветяване. При малко съдържание на Мо (под 0,5%) тестът върху позната марка стомана, като стандарт на оцветяване е показан на снимката вляво. При по-голямо съдържание на Мо (повече от  1,5%) капката се  оцветява  в шоколадово кафяво. Ако няма оцветяване в първите няколко минути, то съдържанието на молибден е по-малко от 0,15%.
Тестът трябва да се извършва при околна температура 15 – 25°С. Преди употреба течността трябва да се хомогенизира добре. След теста повърхнината трябва да се измие старателно с вода.

Тестът MoCheck 304/316 се доставя като два отделни компонента – течност 1 и течност 2. В тази форма той може да се съхранява две години. При употреба течност 2 се излива в по-голямата бутилка и се смесва чрез разклащане с течност 1. Получената смес запазва характеристиките си най-малко за 6 месеца при добре затворен съд. За провеждане на един тест е необходима само една капка. С един комплект от тази смес могат да се направят около 1000 проби.

 Опаковка: две бутилки в  кутия
                   течност 1 :  48 гр
                   течност 2 :  18 гр   

Преимущества 
      

   •  лесен тест за работа
   •  бърз метод без допълнителна апаратура
   •  надежден
   •  икономичен
POLINOX Mo-Check 304/316    

УРЕД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Уредът идентифицира повечето използвани неръждаеми стомани за няколко секунди посредством калориметрично решение: малко количество неръждаема стомана се разтваря върху памучен връх или върху течна капка.

Уредът може да извършва две проби.  Проба с  памучен връх за точен анализ, който позволява шест измервания за минута. Методът на гел капката – за бързо сортиране на сплавите,  резултат в рамките на две секунди. Уредът се препоръчва защото е надежден и с бързо действие, а също така е удобен за работа. Той се доставя с двете проби, флуид за тестване и устройство за зареждане на батериите.
УРЕД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ УРЕД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ