доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Ецване - Цели повърхнини

Корозионната устойчивост на неръждаемите стомани и тяхната дълготрайност зависят от професионалното крайно третиране. За да се увеличи плътността и еднородността на повърхнините са необходими ефективни ецващи препарати, които сигурно ще премахнат потенциалните центрове на корозия.


POLINOX FL AKTIV

ТИКСОТРОПНА ПАСТА ЗА ЕЦВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРЪСКАНЕ

Polinox FL Aktiv е паста за ецване, която може да се пръска и е най-новият резултат на научните изследвания. Тя е предназначена за ецване на големи повърхнини на аустенитни хром-никелови стомани, които не могат да се ецват чрез потапяне.
Polinox FL Aktiv е надеждна, лесна за употреба и гарантира оптимални резултати. Използването и осигурява хомогенно почистване, бляскава повърхност и премахване на всички потенциални източници на корозия, като: люспи, оксидни оцветявания, лека ръжда, слоеве с намалено хромово съдържание и др. Пастата отнема от основния метал слой с дебелина от 2 до 4  µm в зависимост от времето на действие и видът на материала. Пастата се използва и за ерозийно ецване за предотвратяване на стрес корозия върху заваръчни шевове, обработени чрез пясъкоструене.
Polinox FL Aktiv лесно се нанася като тънък, равномерен филм върху повърхнината, която ще се почиства с помощта на помпи.
В резултат на тиксотропното и свойство тя образува постоянно залепнал слой с еднаква дебелина, както върху вертикални така и върху хоризонтални повърхнини.
Повърхнините, които ще се обработват трябва да бъдат обезмаслени и сухи. Времето за ецване е от 30 до 120 минути и зависи от сплавите и състоянието на повърхнината, а околната температура от + 10°С до + 30°С. След това повърхнината се измива с вода под налягане.
Повърхнините ецвани с Polinox FL Aktiv са чисти от метали и получават хомогенен естествен пасивиран слой при измиване. Пасивираният слой е ключовият фактор за предотвратяване на корозията и в повечето случаи допълнително пасивиране не е необходимо.
 
Опаковка: туба 30,0 кг
   
Преимущества

  •  бързо и надеждно ецване на големи повърхнини        
  •  не изсъхва
  •  подходяща за ерозийно ецване
POLINOX FL AKTIV POLINOX FL AKTIV POLINOX FL AKTIV POLINOX FL AKTIV

POLINOX US PICKLE SPRAY

ПАСТА ЗА ЕЦВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПАСИВИРАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ ЧРЕЗ ПРЪСКАНЕ

Polinox US Pickle е тиксотропна  паста за ецване чрез пръскане за ефективно третиране на големи повърхнини вместо потапянето им в съдове.
Препаратът почиства, ецва и пасивира аустенитни хром-никелови стомани, както и феритни и мартензитни  хромови стомани. Обезцветяване и феритни замърсявания напълно се отстраняват и корозионната устойчивост  се възстановява. Препаратът е подходящ и за ецване на алуминий.
Пастата Polinox US не съдържа азотна и флуороводородна киселини и техните соли. Концентрацията на флуороводородната киселина е по-малко от 0,5% и затова тя се класифицира като корозионна, а не като токсична. Когато употребявате пастата Polinox US няма опасност от отделяне на азотни газове. Водата след отмиване не съдържа нитрати и нитриди.
При  употреба на пастата върху неръждаеми повърхнини резултатът, който се получава е интензивно почистване и средно ецване без да се атакува основния метал. Повърхнините остават полирани, ето защо препаратът е подходящ и за третиране на декоративни такива.
Когато се употребява върху алуминий се получава гладка светла матова повърхнина.
Препаратът се нанася посредством пръскане, мазане с четка или ролка. Повърхнината трябва да бъде чиста от масла и греси, а също така и суха. Ако използвате специалната помпа се получава гладко покритие с минимален разход.
Препаратът може да се нанася при температура от +10°С до  +30°С. Времето за действие е между 30 минути и 3 часа в зависимост от материала, състоянието на повърхнината и температурата и.

Опаковка: туба 30,0 кг (24,0 л)
   
Преимущества

  •  отстранява термични оцветявания без да оставя следи
  •  няма видими промени на светли електрополирани повърхнини  
  •  нетоксична
POLINOX US PICKLE SPRAY    

POLINOX B IMMERSION PICKLE

РАЗТВОР ЗА ЕЦВАНЕ ЧРЕЗ ПОТАПЯНЕ

Разтворът Polinox B Immersion Pickle действа бързо, ефективно и икономично върху повърхнините на неръждаеми стомани и сплави с високо съдържание на никел. Той премахва люспите, обезцветяването и металните замърсявания. Спира корозията и възстановява устойчивостта на материала.
Не съдържа солна киселина и хлориди.
Разтворът оставя повърхнината чиста с матово покритие. Еднакво въздейства върху заваръчните шевове и повърхнините.
Препаратът  се прилага при стайна температура. Той може да се използва като се потапят детайлите в него, обливат или чрез пръскане с помпа. Времето за действие на разтвора е от 1 до 6 часа в зависимост от състоянието на повърхнината. След това детайлите трябва да се измият обилно с вода, за предпочитане със струя под налягане.
Разтворът POLINOX B се доставя концентриран и се разрежда от потребителите в съотношение 1:1 до 1:2 в подходящи съдове.

Опаковка: туба 35,0 кг
POLINOX B IMMERSION  PICKLE    

POLINOX VA 100

ПРОЦЕС ЗА ЕЦВАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Polinox VA100 е иновативен процес за ецване на повечето типове неръждаеми стомани. Той е особено подходящ за феритни стомани.
Сплави със съдържание на хром >10% могат да бъдат ецвани без риск от атака на границите на структурните зърна на материала.
Обезцветяване, заваръчни люспи и термични оксиди се отстраняват на всички видове неръждаеми стомани с минимум 16% Cr. Процесът може да се регулира, за да се избегне отстраняване на метал, така че полирани повърхнини да не се матират.
Polinox  VA100 се прилага посредством потапяне или пръскане. Процесът се извършва на две стъпки. Частите, които ще се обработват се активират в разтвор с вода на Polinox VA100 SK. След това ецването се извършва без да се измива с вода в разтвор на препарата Polinox VA100 GK и водороден прекис (Н2О2). Процесът се прави при стайна температура.

Опаковка: туба 30,0 кг

Преимущества

  •  безопасен за околната среда процес
  •  не отделя азотни газове
  •  не влияе на финишните обработки
  •  бързо разтваряне на люспи и минимално отнемане на материал
  •  подходящ за феритни и с ниско съдържание на хром неръждаеми стомани
 
POLINOX VA 100    

POLINOX B PROTECT BIO PICKLE

БИО ЕЦВАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Антикорозионните характеристики на свободна от ръжда неръждаема стомана драстично се увеличват с употребата на препарата Polinox B Protect. Естественият пасивиран слой се почиства и уякчава посредством действащи в дълбочина специфични вещества. Освен това основно предназначение препаратът може да се употребява за отстраняване на ръжда без въздействие върху основния метал. Нещо повече, дори и в зоните около заваръчния шев корозионната устойчивост на повърхнините се увеличава до такава степен, че ецване често не е необходимо.
Действието на препарата Polinox B Protect е на база на дълбоко почистване (извличане на желязо) от пасивирания слой. Финишна обработка - матова или блестяща остава непроменена. Повърхнините също стават термично стабилизирани, т.е до 240°С не се забелязва промяна в цвета.  Препаратът Polinox B Protect може да се прилага при всички видове неръждаема стомана, дори при феритни хромови стомани (>15% Cr).
Повърхнините третирани с препарата са одобрени за директен контакт с хранителни продукти (ISEGA).
Polinox B Protect  е напълно биоразградим химикал, който се употребява посредством потапяне или изпомпване в тръбопроводи. Времето за третиране зависи от състоянието на повърхнината, като оптимални резултати се постигат след 3 часа действие. След третиране повърхнината трябва да се измие внимателно с чиста вода, или ако е необходимо с дейонизирана.
Препаратът не е опасен, биоразградим е и с него лесно се работи. Температурата на банята за потапяне трябва да бъде над 50°С.

Преимущества

  •  увеличава корозионната устойчивост значително
  •  отстранява корозия и осигурява защита в една операция
  •  увеличава корозионната устойчивост на заваръчните шевове
     без традиционно ецване
 •  безопасен и биоразградим препарат
POLINOX B PROTECT BIO PICKLE Премахване на ръжда от стомана 1.4016 POLINOX B PROTECT BIO PICKLE Био ецване на стомана 1.4301  

Помощни консумативи - РЪЧНИ ПОМПИ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА ЕЦВАНЕ

Помпите Laser G8 и G10  са с уплътнения изработени
от Viton и са специално предназначени за използване
с препарати за ецване.
 
Помощни консумативи - РЪЧНИ ПОМПИ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА ЕЦВАНЕ    

Помощни консумативи - POLINOX SPRAY DEVICE

АПАРАТУРА ЗА ПРЪСКАНЕ НА ЕЦВАЩИ И ПАСИВИРАЩИ ПРЕПАРАТИ

Апаратурата Polinox е подходяща за пръскане на всички почистващи
препарати и ецващи гелове на фирма Poligrat GmbH.
 
Специални характеристики

 •  безопасна: директно изтегляне на ецващия химикал от транспортния
    контейнер
 •  икономична: няма загуби от прехвърляне на препарата, при частична
    консумация контейнерът се затваря отново херметично, малка и дори
    подходяща за материали, които се нанасят механично, пестене на
    време за работа
 
Помощни консумативи - POLINOX SPRAY DEVICE    

Киселиноустойчиви защитни костюми

Предпазни облекла за използване в промишлена среда

Предназначени за интензивна употреба при индустриални условия с продължителна защита срещу химикали, масла, греси и др. Изработен от полиестерна тъкан двустранно импрегнирана с PVC.
Размери: S – XXXL
Налични и киселиноустойчиви престилки.
 
Европейски стандарти:
           EN  465 : 1995
           EN  466 : 1995
           ENV 343 : 1998 / Class 3-1
           СЕ
Киселиноустойчиви защитни костюми