доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Ецване

Ецването осигурява корозионната устойчивост на неръждаемите стомани и това значително влияе върху тяхната дълготрайност и годност.

Принцип

С ецването се извършва интензивно почистване и активиране на металните повърхнини, посредством отстраняване на тънък повърхностен слой. В резултат на което се получават чисти металически повърхнини, свободни от оксиди и замърсявания от други метали.
С ецването се атакува преди всичко границата между зърната на металната структура и повърхнината става матова до бляскава.
Ецването може да се извърши по химичен или електрохимичен (аноден) път. Ецващите препарати обикновено съдържат минерални киселини и оксидиращи химикали, както и добавки за повишаване на резултатите и намаляване на замърсителите.

Приложение

Няколко метода могат да се използват при процеса ецване:

•  ецване чрез потапяне – потапяне, обливане или изпомпване
•  ецване посредством пръскане – пръскане на залепящ се
   препарат върху повърхнините
•  ецване чрез мазане – мазане на локални места с четка, основно за
   заваръчни шевове

Неръждаеми стомани, никелови сплави и титан обикновено се ецват преди други процеси, за да се осигури добро начало за следващите обработки или създаване на пълен пасивиран слой, като предварително условие за корозионна устойчивост.
Обикновените стомани, медните материали и алуминият се ецват с цел почистване или предварително третиране преди електрополиране, химическо заглаждане, полиране, анодиране или галванизиране.

Процеси и продукти на  POLIGRAT
 
Неръждаема стомана и никелови сплави

За ецване чрез потапяне:

•  POLINOX B   - с добавки за предотвратяване образуването на азотни
   газове, нитрити и хромати
•  POLINOX NF - без нитрати
•  POLINOX UB (патентован) - не съдържа минерални киселини,
   екологичен, може да се използва също и анодно          
•  POLINOX VA 100 (патентован) - не съдържа нитрати, сулфати или
   фосфати. За всички неръждаеми стомани, по избор с или без отстра -
   няване на метал, може да работи в затворени системи без отделяне на
   отпадни води
 

За електролитно ецване (анодно):

•  POLINOX AB
•  POLINOX UB

За ецване чрез пръскане:

•  POLINOX FL Dispers
•  POLINOX FL Aktiv

За ецване чрез мазане:

•  POLINOX P Rapid
•  POLINOX P Retard
•  POLINOX UP (патентован) - не съдържа азотна киселина


Титан и титанови сплави
За ецване чрез потапяне:

•  POLINOX TB 100
 

Въглеродна стомана  
За ецване чрез потапяне:

•  POLINOX BESTA (инхибитор за ецване)
•  POLINOX BESTA S (без солна киселина, без абсорбция на водород)

Алуминий и алуминиеви сплави

•  POLINOX AT 100