доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Електрополиране


POLIGRAT E 269

ПРОЦЕС ЗА ПОЛИРАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ

Poligart  E 269 е високоефективен индустриален електрополиращ процес за феритни, мартензитни и аустенитни неръждаеми стомани, също за дуплекс стомани и хастелой.
Прилагането на процеса повишава блясъка и гладкостта на повърхнините и широко се използва за заглаждане на остри ръбове и чепаци.

Процесът основно се извършва при следните параметри:
   •  полиращ параметър (плътност на тока) – 3- 50 A/dm²
   •  температура на процеса - 30°C – 90 °C

Получаване на последователни и устойчиви параметри от началото до края при висока концентрация на метал – приблизително - 120 g Fe/l.
Големият полиращ ефект на процеса Poligrat E 269 дава на повърхнината висока степен на гладкост и блясък за кратко време при намалено отстраняване на метал. Феритните стомани получават одобрен блясък дори при ниска температура (> 50°C). Дълбокият полиращ ефект се увеличава и добри резултати се получават при ниска плътност на тока.
Процесът Poligrat E 269 е подходящ повече за третиране на тънки и дълги части поради това, че много ниската начална плътност на тока изисква да се установи стабилен полиращ процес. Poligrat E 269 е процес на потапяне в подходящи съдове. Детайлите могат да се потапят поединично посредством захващащи приспособления, в електрополиращи барабани или със специална Polibox апаратура.              

Преимущества

 •  икономичен процес
 •  бързо формиране на гладки повърхнини
 •  икономия на ток (процесът започва при ток 3 А/dm²)
 •  дълбок полиращ ефект
 •  ниски температури при феритните и аустенитни стомани
 •  подходящ за дуплекс стомани
POLIGRAT E 269