доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Електрополиране

Електрополиране с процесите на фирма Poligrat GmbH създава и оптимизира редица технически, функционални и декоративни характеристики заедно с отстраняване на остри ръбове, чепаци и частици в една операция. Процесът е изпитан, надежден и ефективен. Той често измества няколко традиционни работни операции. Областите на приложение на електрополирането варират. Електрополирането често е съществено в ситуации, където има повишени изисквания към функционалните и поведенчески характеристики на металните повърхнини.

Принцип

Електрополирането въздейства на микроструктурата, без промяна на формата и макроструктурата на повърхнините. Върху частите няма механичен или термичен стрес, а само отстраняване на тънък слой материал от повърхнината посредством анодно разлагане.
Всички замърсявания, частици, микропукнатини, структурни дефекти и локални грапавини по такъв начин се отстраняват.
Увеличеното отстраняване на метал от ъглите и ръбовете осигурява премахване на чепаци, остри ръбове и заглаждане. Електрополираните повърхнини нямат остри ръбове и частици, те са металически чисти, гладки в микроструктурата и без дефекти. Повърхнините имат оптимални характеристики на основния метал.

Приложение

Електрополирането може да се прилага на голям спектър от части и материали. То обикновено се извършва чрез потапяне или пръскане със специална инсталация. За да се гарантират оптимални резултати, процесът трябва да се регулира с формата на частите, материала и изискванията.

Повече от 60 години фирма Poligrat GmbH е специализирана в разработката и приложение на индустриални електрополиращи процеси. Целта на разработките е да се предлагат модерни процеси със съвременни технологии за материалите и индустрията. Днес фирмата предлага процеси за почти всички метали и сплави, които са патентовани в повечето случаи. В допълнение към предлаганите електролити са включени и инсталации със съвременни технологии, осигуряващи безопасни условия.

 

Електрополиран съд