доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Електрическа и електронна апаратура


POLINOX CLEANER EBK ELECTRO

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА

Препаратът Cleaner EBK почиства надеждно и икономично електрически, електронни и електромеханични възли без да излага на опасност техните електрични или механични характеристики. Той също може да се използва за почистване на мотори, инструменти и машини. Особено е подходящ за почистване на повреди от газове при пожари. Препаратът Cleaner EBK е неутрален и притежава високо електрическо съпротивление. Той се състои главно от несъдържащи халогени въглеводороди и не  атакува изолационните материали, полимерите, металните  и боядисаните повърхнини.
Препаратът Cleaner EBK оставя защитен филм, който не влияе върху функционалното действие на апаратурата и дава временна корозионната защита на елементите.
Препаратът Cleaner EBK се използва неразреден посредством потапяне или напръскване при стайна температура.  Механично подпомагане с четка или с ултразвук засилва ефекта от почистването. Времето на действие зависи от степента на замърсяване и е от 20 до 40 минути. Почистените части не се мият или забърсват, а се оставят да изсъхнат.

Опаковка: туба 4,0 или 8,0 кг

Преимущества

  •  надеждно почистване и отстраняване на замърсявания
     при повреди от пожари
  •  лесна употреба
  •  употреба дори при работеща апаратура
POLINOX CLEANER EBK ELECTRO