доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Въглеродна стомана


POLINOX CARBOCHEM C 600

ПРОЦЕС ЗА ХИМИЧЕСКО ЗАГЛАЖДАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА ОБИКНОВЕНА СТОМАНА

Процесът Carbochem C 600 се използва за премахване на чепаци, остри ръбове и частици, както и за заглаждане на повърхнини от обикновена стомана посредством потапяне.
С него иконимично и бързо се обработват външните и вътрешни повърхнини на детайлите. Повърхнините обработени с него превъзхождат по качество тези обработени с традиционните процедури.
Препаратът Carbochem C 600 съдържа само флуороводородна киселина в малка  концентрация, водороден прекис и стабилизатори на скоростта. Процедурата  остава стабилна  и продължава да работи  при съдържание на метал до 60 гр/л( 20-30 гр/л при традиционните процедури). Други химикали не се съдържат, което намалява разходите.
Скоростта на ерозията на Carbochem C 600 може да се спре при концентрация  от 0,3 до 7,5  μm/min. Заглаждането и отстраняването на чепаците е еднакво в цялата обработвана зона.
Сarbochem С 600 освобождава кислород защото самият разтвор съдържа водороден прекис.
Процесът Carbochem С 600 е извънредно стабилен и нечувствителен при внасяне на мед, никел и хром. Препаратът намалява действието  си след продължителна употреба на химикалите и е възможно освежаването му чрез корекция на съдържанието на водороден прекис.

След  достигане на максималното съдържание на желязо препаратът може да не се изхвърля, а да се освежи, като се смени част от него с концентрат. След  прибавяне на свеж концентрат и вода той може да работи отново. Нещо подобно се случва и при прегряване на препарата. Освежаването му също става  чрез корекция на кислорода.

Препаратът се доставя като концентрирана течност, която се разрежда с вода до получаване на готов разтвор. Степента на разреждане зависи от желаната ерозия.

 
POLINOX CARBOCHEM C 600    

POLINOX SINOX

ПРОЦЕС ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТОМАНИ

Процедурата Polinox Sinox е предназначена за отстраняване на оксидни корици и ръжда от повърхнините на неръждаеми и въглеродни стомани. Основният метал не се атакува от прилагането и. Разлагането на оксидите и ръждата се причинява чрез редукция при наличие на кислород. Процесът Polinox Sinox  се прилага с пръскане или потапяне.  Пръскането  значително повишава ефективността при разлагането на оксидния слой и ръждата. Препаратът се приготвя непосредствено преди третиране от следнине компоненти Polinox Sinox F и Polinox Sinox S или от Polinox Sinox K и Polinox Sinox H, като воден разтвор в зависимост от вида на слоя, който ще се сваля. Разтворът трябва да има рН 7 – 8. Концентрацията на компонентите зависи от слоя за сваляне. Температурата на третирането е между 50°С и 90°С. Времето на третиране и между 3 и 12 часа в зависимост от температурата и консистенцията на слоевете.
     

POLINOX CLEANER METAL T

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЖДА И ФОСФАТИРАНЕ

Препаратът Polinox Cleaner Metal T е предназначен за премахване на ръжда и фосфатизиране (фосфатно покритие) на чугунени и стоманени повърхнини с една операция.

След третиране с него върху почистената повърхнина остава тънко фосфатно покритие, което предпазва  временно от корозия и е добро грундиращо покритие за масла и бои. Това фосфатно покритие има добри плъзгащи характеристики (например при дълбоко изтегляне). Видимо повърхнината става еднаква.
Препаратът  Polinox Cleaner Metal T се доставя като течност и може да се разрежда с вода в съотношение от 1:1 до 1:5.
 
Метод на работа: чрез потапяне или намазване.
         
В процеса на потапяне температурата на разтвора се покачва от 20°С до 70°С.
Високата температура и допълнителното механично третиране на повърхнината с четка или нарушаване на ръждата значително ускоряват процеса. След подходящо време  за третиране (например за около 30 минути) повърхнината трябва да бъде измита с 5% разтвор на препарата Polinox Cleaner Metal T с вода. Върху повърхнината се образува тънко фосфатно покритие с повърхностно тегло  1,0 – 1,5 g/m².         

 Опаковка: туба 5,0 кг
     
Преимущества
 
       •  надеждно отстраняване на ръжда
       •  образува защитно фосфатно   
          покритие
       •  не отнема от основния метал
       •  премахване на ръжда и грундиране в
          една операция   
 
POLINOX CLEANER METAL T    

POLIGRAT E 520

ЕЛЕКТРОПОЛИРАНЕ НА ЖЕЛЯЗО И ОБИКНОВЕНИ СТОМАНИ

Процесът електрополиране POLIGRAT E 520 е подходящ за детайли, изработени от желязо и обикновена стомана. Повърхността на детайла става светла, без вдлъбнатини с гладки и изравнени повърхнини на микро ниво. POLIGRAT E 520 не съдържа шествалентен хром. В зависимост от сплавта и структурата, изделията могат да бъдат полирани за получаване на лъскав или сатенен завършек.
При легираните и закалени  инструментални стомани могат да бъдат премахнати чепаците.
POLIGRAT E 520 премахва засегнатите повърхности без механично, термично и химическо въздействие, както и развива чистите свойства на материала.

Технически данни

 •  плътност: 1,18-1,24 g/ml
 •  напрежение:12 до 24 V
 •  плътност на тока: 3 до 30 A
 •  температура на процеса: +25 до + 50 ° C
 •  време за действие: 0,5 до 30 минути
 •  проводимост при 30 ° C:10 до 25 mS / cm

Преимущества

 •  не съдържа хромова киселина
 •  микрогладки и метално чисти повърхности, без вдлабнатиниидеален за „мокро до мокро“ галванично покритие
POLIGRAT E 520    

POLINOX BESTA S

ПРОЦЕС ЗА ЕЦВАНЕ НА СТОМАНА

Инхибиторът за ецване POLINOX BESTA S
обезмаслява, почиства и ецва изделия от желязо, феритни въглеродни стомани, феритни хромови стомани, както мед и медни сплави.
Омаслявания, грес, ръжда и накипи биват надеждно отстранени.
Инхибиторът POLINOX BESTA S не атакува основния материал. Допуските на размерите не се повлияват. 
Инхибиторът POLINOX BESTA S постига металически чиста и еднородна повърхност. 
POLINOX BESTA S може да се използва като предварителна обработка за ецване и активиране, преди електрополиране или химическо полиране на феритни стомани, както и за активиране на повърхности преди галванизация.                                          
POLINOX BESTA S  съдържа слабо киселинни органични и неорганични компоненти за ецване, както и инхибитори. Не съдържа солна киселина, хлориди, флуориди и фосфати.

Приложение                                                   

POLINOX BESTA S  се доставя готов за употреба и се използва в потапяща баня или чрез пръскане или изпомпване. След ецване повърхнините трябва да се изплакнат с вода. Ако детайлите не се обработват допълнително, повърността може да бъде снабдена с временна защита от корозия чрез потапяне в Carbo Passiv или водоизместващ агент.
                                                       
Технически данни  
                                             
 •  специфично тегло: 1,00 до 1,10 g/ml
 •  приложение: неразреден
 •  работна температура: +20 до + 80 °
 •  време за обработка: 1 до 90 минути

Преимущества

 •  готов за употреба продукт
 •  лъскава метална повърхност
 •  без солна киселина
 •  висока ефективност
 •  няма водородно омекотяване