доставка на  изделия за промишлеността

доставка на изделия за промишлеността

Апаратура

Фирмата произвежда и доставя съоръжения специално за процесите Poligrat.  Доставката включва и апаратура за предварително и крайно третиране, както  и безопасни технологии, които дават възможност на нашите клиенти да внедрят процесите Poligrat

Съоръженията са специално адаптирани към специфичните изисквания на клиентите и употребата им.
Това гарантира безопасни условия на работа и оптимални резултати.
Предлагат се разширени инструкции и обучение, подпомагане на нашите клиенти в приложението и придобиването на официални одобрения за:

    •  апаратура за серийни и специални случаи, химическо и електрохимическо полиране и  отстраняване
        на чепаци
    •  ецващи и програмно контролирани ецващи камери със затворени системи за потапяне и пръскане
    •  системи за обработка на отпадни води

Могат да бъдат доставени:

    •  съдове за потапяне на неръждаема стомана с обем до 90 000 литра, оборудване за работни места за
        конструкции с големи размери
    •  специална апаратура за:
           -   полиране на вътрешността на тръбопроводи
           -   за обработка на партиди на малки детайли

    •  мобилна екипировка за ецване на големи съоръжения, които не могат да се местят

Съоръжения за процесите на Poligrat

Съоръжения за процесите на Poligrat Съоръжения за процесите на Poligrat

Съоръжения за процесите на Poligrat

АПАРАТУРА ЗА ЕЦВАНЕ И ПАСИВИРАНЕ

Фирма POLIGRAT предлага разширена програма за ецващи и пасивиращи заводи за неръждаема стомана и титан:

    •  съдове за потапяне за ръчна или с кран работа с обем от 40 до 200 000 литра
    •  камери за ецване посредством пръскане с програмно управление, включващи процесите обезмасляване,
        ецване и пасивиране, както и свързното с това измиване. Камерите са конструирани като контейнери и 
        затворени херметически. Процесите са циркулационни и може да се извършва регенерация на химика-
        лите и отмиващата вода. Количеството химикали необходимо за процеса е по-малко от 1 м³ и не е обект 
        на официално одобрение. Размерите на камерите са различни в зависимост от изискванията
        на клиентите.
    •  апаратура за пръскане на големи повърхнини – за ецващи препарати за пръскане


ЕЛЕКТРОПОЛИРАЩА АПАРАТУРА

Предлага се широка гама електрополираща апаратура:

   •  потапящи вани за ръчна работа или работа с кран, с полуавтоматично или автоматично управление
       с капацитет от 30 до 30 000 литра за индивидуално или серийно производство
   •  барабанни системи (POLIQUICK и POLIBOX) за прецизно и икономично третиране на големи серии
       от малки детайли
   •  серия POLILINE за електрополиране на малки детайли, които могат да се магнетизират
   •  непрекъснати системи „макара до макара” за обработка на жици, ленти и вериги
   •  апаратура за обработка на тръби външно и вътрешно

АПАРАТУРА ЗА ХИМИЧЕСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧЕПАЦИ  И ПОЛИРАНЕ

Фирма POLIGRAT предлага разширена програма от апаратура за химическо отстраняване на чепаци и полиране:

   •  съдове за ръчно или с кран опериране, с полуавтоматично или автоматично управление,
       за работа в барабани или със захващащи устройства
   •  барабанна екипировка за големи партиди на малки детайли
   •  серията POLILINE за обработка  на малки детайли, които могат да се магнетизарат
   •  непрекъснати системи „макара до макара” за обработка на жици, ленти и вериги
   •  апаратура за външна и вътрешна обработка на тръби  с дължина до 8 м

ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

При употреба на процесите на Poligrat,  фирмата може да достави специална, оптимизирана апаратура за обработка на отпадната вода. Апаратурата е здрава и надеждна, не изисква  специални умения при работа и поддръжка, може да се монтира самостоятелно и не са необходими строителни конструкции, например утаители, дренажни канали и др.

   •  серията ANS е компактна апаратура за събиране, химическо взаимодействие и
       утаяване на замърсената вода с капацитет до 2 м³ на ден
   •  сериите апаратура AN и ANK са с по-голям капацитет

СПЕЦИАЛНА АПАРАТУРА

Извън стандартната програма фирма Poligrat може да достави специална апаратура разработена по изисквания на клиента. Тази апаратура включва:

   •  екипировка за полиране на вътрешността на големи съдове разположени на открито
   •  апаратура за вътрешна обработка на инсталирани тръбопроводи
   •  съоръжения и инструменти POLIWELD за локално или пълно електрополиране на
       външните повърхнини на големи съдове посредством „тампон” технология
   •  апаратура за покрития на повърхнини с процесите POLIANT или POLISEAL